Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
  ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
  • Дата на раждане : 28/01/1968 Плевен, България
  • Професия: инженер;журналист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: pkouroumbashev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 30/04/2014
  Парламентарна група на Коалиция за България
  зам.-председател на ПГ 21/05/2013 - 30/04/2014
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
  член 19/06/2013 - 30/04/2014
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  председател 19/06/2013 - 30/04/2014
  Група за приятелство България - Австрия
  зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
  Група за приятелство България - Португалия
  зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
  Група за приятелство България - Израел
  зам.-председател 17/10/2013 - 30/04/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/06/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно идеята за индивидуални договори на гражданите с топлофикационните дружества.
  Писмен отговор на 21/06/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно платени визи за студенти.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  22/11/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 22/11/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС