Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
  ИВАЙЛО АНГЕЛОВ МОСКОВСКИ
  • Дата на раждане : 19/07/1972 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: ivaylo.moskovski@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Австрия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  25/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно модификацията на Оперативна програма "Транспорт".
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приватизацията на БДЖ "Товарни превози" и мерки за спасяването на БДЖ.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно актуално състояние на проекта за електронна идентификация.
  Отговорено в зала на 15/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обмен на данни между 34-те регистъра по проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".
  Отговорено в зала на 15/11/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състоянието на пристанищно съоръжение - естакада при нос Шабла.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намерение за промени, свързани с провеждането на шофьорски изпити.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нарушение в БДЖ - Пътнически превози.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно кореспонденция и документация, касаеща реализацията на газопровода " Южен поток".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно информация за сключени договори с медии.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно информация за изплащани възнаграждения и сключвани договори.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС