Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
  АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
  • Дата на раждане : 01/04/1954 Стралджа, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: andon.andonov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 11/09/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  18/10/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на пътя Стара Загора - Раднево.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Центровете за специализация и професионална подготовка към МВР в гр.Варна и гр.Казанлък.
  Писмен отговор на 29/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно двустранното споразумение между Република България и САЩ за утилизация на боеприпасите.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно изплащането на ДДС по така наречените "Водни Проекти" по Оперативна програма "Околна среда".
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно тежкото финансово състояние на "Мини Марица-Изток" ЕАД.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно функционирането на Българската енергийна борса.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс Раднево" ЕАД.
  Писмен отговор на 07/02/2014.
  31/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно възникналия тежък социален конфликт в "Ремотекс-Раднево" ЕАД.
  Писмен отговор на 31/01/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно цената на въглищата на "Мини Марица-изток" ЕАД.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно сертифициране и нотификация на ЕСО.
  Писмен отговор на 21/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно лиценз за оператор на електроенергийната борса.
  Писмен отговор на 21/03/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно бъдещето на бежанците в Република България.
  Писмен отговор на 11/04/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС