Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
  ЯНИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
  • Дата на раждане : 25/12/1957 Варна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 11/07/2005 - 25/06/2009
  Комисия по правни въпроси
  член 24/08/2005 - 30/01/2008
  Комисия по правни въпроси
  зам.-председател 30/01/2008 - 25/06/2009
  Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
  зам.-председател 28/09/2005 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС