Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
  СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 25/10/1973 Карнобат, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: S.Ivanov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  секретар на ПГ 07/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по околната среда и водите
  председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Япония
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Васил Грудев, служебен министър на земеделието и храните относно привеждане на влязло в сила решение на ВАС №3235.
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС