Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
  ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 25/02/1968 Болярово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  секретар на ПГ 27/10/2014 - 07/11/2014
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  зам.-председател на ПГ 07/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по земеделието и храните
  зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Малта
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/01/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
  Писмен отговор на 23/01/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно депозирани парични средства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и неговите поделения в Корпоративна търговска банка.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  04/11/2015
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС