Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  • Дата на раждане : 22/03/1956 Перник, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: petar.i.petrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Норвегия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  17/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на път ІІІ - 623 - Трекляно - Земен.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на новата Държавна агенция "Електронно управление".
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализация на електронни системи за събиране на пътни такси.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  06/11/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състояние на дружеството "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД - София в ресора на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  20/11/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Единна стратегия за киберсигурността.
  Писмен отговор на 20/11/2015.
  18/12/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблем с ваучерите за храна.
  Писмен отговор на 18/12/2015.
  11/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от извършване на ремонтни дейности на път III-623/ от път II-62 (гр. Кюстендил - гр. Дупница) - с. Големо село - с. Мало село - с. Мламолово - гр. Бобов дол - границата на община Бобов дол с община Радомир/ част от РПМ.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  22/04/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно размер на задълженията и финансово състояние на "Холдинг БДЖ" ЕАД.
  Писмен отговор на 22/04/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно оставане без ваучери за храна за периода от август до декември.
  Отговорено в зала на 16/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно ниво на подготовка на българската армия във връзка с участия в антитерористични акции.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно приоритети на Република България в сектор Здравеопазване, заложени в рамките на председателството на ЕС през 2018 г.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приоритети на Република България в сектор Транспорт и транспортна инфраструктура заложени в рамките на председателството на ЕС през 2018 г.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно приоритети на Република България в сектор Регионално развитие, заложени в рамките на председателството на ЕС през 2018 г.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно техническо състояние на електрическите и дизелови мотрисни влакове Сименс собственост на БДЖ.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализиране на проекти по Закона за концесиите.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно транспониране в българското законодателство на т.нар. Трети енергиен пакет на ЕП.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно приоритети на Република България в сектор енергетика, заложени в рамките на председателството на ЕС през 2018 г.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС