Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
  ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
  • Дата на раждане : 07/01/1980 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: hristian.mitev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  член 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Австралия
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Национална кампания срещу контрабандата, организирана от "Булгартабак Холдинг" в партньорство с Министерството на финансите и Агенция "Митници".
  Отговорено в зала на 20/02/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно невъзможността на хората с увреждания от Бургас и цяла Южна България да получат свидетелства за шофьорска правоспособност, поради липсата на нужната Транспортна областна лекарска комисия (ТОЛЕК) в селището, където живеят.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно невъзможността за ранно пенсиониране на българските моряци, заради противоречия на Кодекса за социално осигуряване (КСО) с Конвенция № 71 относно пенсиите на морските лица, приета от Международната организация на труда през 1946 г. и ратифицирана от България през 1962 г..
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно лицензионните режими на спортните организации.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно наложен монопол от Адонис енд фрог ООД като наемател на паркингите на летищата Варна и Бургас.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно невъзможността на хората с увреждания от югоизточния регион да получат свидетелства за правоспособност за управление на МПС, поради липсата на Транспортна областна лекарска комисия /ТОЕЛК/ в гр. Бургас и в областните центрове на Югоизточна България.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно незаконната дейност на хотел КИТЕН ГРИИН ПАРК, гр. Китен, общ. Приморско и липсата му на вписване в Националния туристически регистър.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на съдебни решения на Административен съд - София град (АССГ) от Държавен фонд "Земеделие" и неизплащане на дължими субсидии по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Схемите за единно плащане на площ (СЕЕП) и мярката Агроекологични плащания (АЕП) на земеделския производител Георги Стамболиев.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ловни територии от ловните дружини в следните населени места: с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Раковско, и с. Приселци, общ. Несебър, обл. Бургас.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно развитието на кадастъра в България.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно развитието на кадастъра в България.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  24/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неправомерни действия от служители на РУ на МВР - Айтос.
  Писмен отговор на 24/07/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно резултати от проверка по сигнал за неправомерни действия в РИОСВ - Бургас.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно оповестена публично информация за някои кандидати в конкурса за директор на РИОСВ Бургас и необходимост от проверка за наличие на конфликт на интереси в РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Хасково, включително от подадени преди това сигнали.
  Писмен отговор на 04/09/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  01/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-255
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС