Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
  РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 12/06/1971 Пловдив, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: roumen.iontchev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  член 28/11/2014 - 04/03/2015
  Комисия по външна политика
  член 10/06/2016 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ, "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площи и полагащото се гориво.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пресъставянето на актове за раждане на български граждани, родени извън Република България.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно организирането и предоставянето на хуманитарна помощ за Украйна.
  Отговорено в зала на 26/06/2015.
  11/03/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно предоставяне на хуманитарна помощ за българската общност в Украйна.
  Отговорено в зала на 11/03/2016.
  18/03/2016
  Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  13/05/2016
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на Правителството и действията, свързани с отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от страна на Европейската комисия.
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС