Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
  РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
  • Дата на раждане : 07/08/1960 Бургас, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: rumen.zhelev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 12/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  04/11/2015
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС