Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
  РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 18/09/1951 Пловдив, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 05/07/2001 - 14/04/2005
  Независими
  член 02/07/2003 - 10/03/2004
  Парламентарна група на "Новото време"
  зам.-председател на ПГ 10/03/2004 - 14/04/2005
  Kомисия по бюджет и финанси
  член 20/07/2001 - 14/04/2005
  Комисия по енергетика
  член 25/06/2004 - 14/04/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС