Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
  СНЕЖИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧИПЕВА
  • Дата на раждане : 16/10/1951 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 42.74%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  39-то Народно Събрание
  член 27/07/2001 - 14/04/2005
  Kомисия по правни въпроси
  член 03/08/2001 - 14/04/2005
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС