Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
  ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
  • Дата на раждане : 08/06/1939 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: "Национално движение Симеон Втори" 21.83%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  40-то Народно събрание
  член 27/05/2009 - 25/06/2009
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС