Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
  • Дата на раждане : 10/06/1970 Видин, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;полски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Ред, законност и справедливост" 4.13%;
  • Изборен район: 10-КЮСТЕНДИЛ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: d.chukarski@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Парламентарна група на Ред, законност и справедливост
  зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 09/12/2009
  Независими
  член 09/12/2009 - 14/03/2013
  КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
  председател 29/07/2009 - 10/12/2009
  Група за приятелство България - Алжир
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Йордания
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Монголия
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Полша
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/02/2010
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България.
  Отговорено в зала на 12/02/2010.
  29/01/2010
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
  Отговорено в зала на 29/01/2010.
  05/02/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наказание по Указа за борба с дребното хулиганство на съветник на Председателя на Народното събрание.
  Писмен отговор на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  05/02/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт.
  Отговорено в зала на 05/02/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съпътстваща инфраструктура на пътищата от Републиканската пътна мрежа.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  21/05/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно плановете на правителството за продължаване изграждането на магистрала "Хемус".
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно разпределение броя на издадени визи от различните български консулства и служби на територията на Руската федерация през 2009 година.
  Отговорено в зала на 04/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пускане в действие на пречиствателна станция в с.Вратца, община Кюстендил.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно регистрация на превозни средства "АТV".
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно ограничаване броя на бездомните кучета.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  17/09/2010
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие.
  Отговорено в зала на 17/09/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно отдаване на дължима почит на организатора и членовете на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно премахване на препятствията за решаване на проблема с аварирала сграда в центъра на град Видин, ул."Княз Дондуков" - паметник на културата с "местно" значение.
  Писмен отговор на 10/12/2010.
  10/12/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми с поддръжката на пътя между Трекляно и град Земен.
  Отговорено в зала на 10/12/2010.
  03/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и храните по Мярка 313.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  07/10/2011
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно откриване на пътни гранични контролно-пропускателни пунктове между Република България и Република Македония.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  27/01/2012
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно организация на работа във Военно-медицинска академия - спешна хирургия.
  Писмен отговор на 27/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно оборудването със защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии на подвижния железопътен състав от системата на БДЖ ЕАД.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  16/03/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София.
  Отговорено в зала на 16/03/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно легализацията на документи, издавани от Англо-американското училище.
  Писмен отговор на 30/03/2012.
  27/04/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник.
  Отговорено в зала на 27/04/2012.
  30/03/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт.
  Отговорено в зала на 30/03/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно неправомерно поведение на служители от РПУ Бяла Слатина.
  Писмен отговор на 22/06/2012.
  14/09/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно извършване на оторизация и изплащане на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта.
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на Република България по отношение на започване преговори за членство в Европейския съюз от Република Македония.
  Отговорено в зала на 26/10/2012.
  01/03/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  Отговорено в зала на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС