Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
  • Дата на раждане : 10/09/1948 Ню Йорк, САЩ
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: G.Pirinski@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  зам.-председател на НС 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изваждане на Булгартрансгаз ЕАД от структурата на Български Енергиен Холдинг ЕАД.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  27/11/2009
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно усвояване на средствата от Европейския съюз за изграждане на алтернативни връзки за доставки на природен газ.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  11/12/2009
  Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно "Знаковите дела - и делото "Луканов".
  Отговорено в зала на 11/12/2009.
  26/02/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно текста на Конвергентната програма на Република България за 2009 - 2012 г.
  Отговорено в зала на 26/02/2010.
  12/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно създаване на стопанства на млади фермери по Програма за развитие на селските райони.
  Отговорено в зала на 12/03/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно антикризисни мерки на правителството.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  19/03/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно "закон за възстановяване на българската икономика".
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  26/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно регистрация по ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол).
  Отговорено в зала на 26/03/2010.
  21/05/2010
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно данъчната тежест в България.
  Отговорено в зала на 21/05/2010.
  11/06/2010
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно спада на Брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2010 г.
  Отговорено в зала на 11/06/2010.
  25/06/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Стратегията на ЕС "Европа 2020" и Националната програма за развитие на България.
  Отговорено в зала на 25/06/2010.
  16/07/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно аграрната стратегия на страната и състава на Съвета за развитие при Министерския съвет.
  Отговорено в зала на 16/07/2010.
  09/07/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно концепцията за разработване на Националната програма за развитие.
  Писмен отговор на 09/07/2010.
  30/07/2010
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно доклад на министър-председателя за участието на Република България в Европейския съюз.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  22/10/2010
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно дефинираните национални цели с Протоколно решение на МС № 17/5.05.2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията "Европа 2020".
  Отговорено в зала на 22/10/2010.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова).
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно намерение за референдум за преките данъци.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  04/02/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно антиевропейската финансово-икономическа политика на правителството.
  Отговорено в зала на 04/02/2011.
  19/03/2011
  Питане към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно проблема за доверието в правосъдието в България.
  Отговорено в зала на 19/03/2011.
  18/03/2011
  Питане към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно липсата на стимули за Корпоративна социална отговорност.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  18/03/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимостта от активни мерки за растеж и работни места.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  18/03/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно последиците за България от т.нар. Пакт за конкурентноспособност.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  01/04/2011
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно рискове за националната сигурност.
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  08/04/2011
  Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно причините за трайната безработица.
  Отговорено в зала на 08/04/2011.
  20/05/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  27/05/2011
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Националната програма за реформи.
  Отговорено в зала на 27/05/2011.
  01/04/2011
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Решението на Министерския съвет по Пакта за Еврото, взето "на подпис".
  Отговорено в зала на 01/04/2011.
  20/05/2011
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на страната за заседанието на Европейския съвет на 24-25 март 2011 г.
  Отговорено в зала на 20/05/2011.
  03/06/2011
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно мерки за ограничаване на ръста на цените на земеделската продукция.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  15/07/2011
  Питане към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно проект "Нов тип многоцелеви изтребител".
  Отговорено в зала на 15/07/2011.
  07/10/2011
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно позицията на правителството по предложението за засилване на икономическото управление в Еврозоната и отражението му върху България.
  Писмен отговор на 07/10/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действията за сплашване и поведението на полицията на "Избори 2011 г.".
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  16/12/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно необходимите реформи и подкрепата от Европейския съюз за България.
  Отговорено в зала на 16/12/2011.
  20/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно недобюджетирането за "Избори 2011".
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно преразхода за "Избори 2011 ".
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  20/01/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнението на Решение на МС № 964 от 30.12.2011 г.
  Отговорено в зала на 20/01/2012.
  24/02/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно проекта за Международно споразумение за засилен икономически съюз.
  Отговорено в зала на 24/02/2012.
  27/01/2012
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011".
  Отговорено в зала на 27/01/2012.
  03/02/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно записи на разговори на директора на митниците.
  Отговорено в зала на 03/02/2012.
  17/02/2012
  Питане към Николай Младенов, Министър на външните работи относно действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  10/02/2012
  Питане към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно комасацията на земеделските земи.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  10/02/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  03/02/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".
  Отговорено в зала на 03/02/2012.
  10/02/2012
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно липсата на квалифицирани кадри за производството.
  Отговорено в зала на 10/02/2012.
  09/03/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно процеси на т.нар. скрита приватизация.
  Отговорено в зала на 09/03/2012.
  17/02/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно становище по договора АСТА.
  Отговорено в зала на 17/02/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно използваемата земя и заявените площи за директни плащания.
  Отговорено в зала на 23/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно честванията на 3 март в посолствата.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно антибългарски сайт в Холандия.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  23/03/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно статута на оздравителните училища.
  Писмен отговор на 23/03/2012.
  11/05/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България.
  Отговорено в зала на 11/05/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно назначения на длъжност "пазач" в ОУПБЗН - Пазарджик.
  Писмен отговор на 08/06/2012.
  22/06/2012
  Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно повишаването на цените на електроенергията.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно заплахата от сериозни смущения в системата на образованието.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  22/06/2012
  Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно спазване на режима за утилизация.
  Отговорено в зала на 22/06/2012.
  20/07/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно данъчни проверки на ОЦК Кърджали.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  20/07/2012
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно процесите на "скрита" приватизация.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  20/07/2012
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно корупционните практики и държавния контрол.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно стопанисване на собствеността, дивеча и рибата на територията на Държавно горско стопанство "Родопи", местност "Снежана", гр. Батак.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  20/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неодобрение на Местна инициативна група, поради липса на средства.
  Отговорено в зала на 20/07/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  15/02/2013
  Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно дългосрочния икономически план на правителството.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  25/01/2013
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно публични твърдения за корупция в дърводобива в общ. Белово.
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  16/11/2012
  Питане към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно така наречените знакови дела.
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  16/11/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно заповед за закриване на Държавно горско стопанство "Беглика".
  Отговорено в зала на 16/11/2012.
  25/01/2013
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов.
  Отговорено в зала на 25/01/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС