Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни 802-01-27 18/07/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение 802-01-26 16/07/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата 854-01-69 12/07/2018 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;ПЕТЯ АВРАМОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ГЕОРГИ ДИНЕВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;
Законопроект за допълнение на Закона за концесиите 854-01-68 11/07/2018 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;КРУМ ЗАРКОВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ПЕТЪР ВИТАНОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ИВАН ИВАНОВ;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ПЕНЧО МИЛКОВ;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;СЛАВЧО ВЕЛКОВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 802-01-25 09/07/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие 802-02-18 09/07/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 854-01-67 06/07/2018 СЛАВЧО АТАНАСОВ;ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА;ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ;ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ;СТЕФАН АПОСТОЛОВ;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование 854-01-66 06/07/2018 МИЛЕНА ДАМЯНОВА;ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;ТАНЯ ПЕТРОВА;НЕЛИ ПЕТРОВА;АСЯ ПЕЕВА;ДАНИЕЛА МАЛЕШКОВА;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 854-01-65 04/07/2018 ХАМИД ХАМИД;
Законопроект за личната помощ 854-01-64 04/07/2018 КОРНЕЛИЯ НИНОВА;АНТОН КУТЕВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;