Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИ на Изборния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
  2. Законопроект за изменение на Изборния кодекс
153-03-63
17/05/2011
Шеста сесия
приет
02/06/2011
брой 45/2011 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 02/06/2011 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/06/2011 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала