Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството
102-01-83
08/12/2011
Седма сесия
приет
23/02/2012
брой 20/2012 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/02/2012 - внесен(зала първо гласуване)
  • 03/02/2012 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/02/2012 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/02/2012 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала