Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
402-02-16
10/07/2014
Четвърта сесия
приет
24/07/2014
брой 66/2014 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/07/2014 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/07/2014 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/07/2014 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/07/2014 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала