Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор, подписан на 11 ноември 2016 г. в Брюксел
802-02-28
07/12/2018
Пета сесия
приет
17/01/2019
брой 10/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 12/12/2018 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 17/01/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/01/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/01/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/01/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/01/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/01/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала