Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Предложение за провеждане на разисквания по питане № 954-05-4/16.01.2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
954-00-4
08/02/2019
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала