Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
902-01-28
06/06/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 19/06/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 06/06/2019 - обсъждане(комисии първо гласуване) - Комисия по бюджет и финанси
  • 12/06/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 12/06/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/06/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 04/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 04/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 04/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала