Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите
902-01-32
24/06/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 12/07/2019
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/06/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 05/07/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/07/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/07/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 18/07/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/07/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 18/07/2019 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала