Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение за осигуряване на средства и организация за безплатна смяна на личните документи на гражданите, пострадали от пробива в информационните системи на Националната агенция по приходите
954-02-76
26/07/2019
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за осигуряване на средства и организация за безплатна смяна на личните документи на гражданите, пострадали от пробива в информационните системи на Националната агенция по приходите
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала