Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс
654-01-1
14/01/2016
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 11/01/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/01/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 11/01/2017 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала