Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020
602-02-33
15/09/2016
Седма сесия
приет
20/10/2016
брой 86/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/10/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/10/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/10/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/10/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала