Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.
602-02-39
08/11/2016
Седма сесия
приет
14/12/2016
брой 103/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 14/12/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/12/2016 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2016 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/12/2016 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 14/12/2016 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2016 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала