Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари
702-01-14
22/08/2017
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 03/11/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари
Законопроект за мерките срещу изпирането на пари
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала