Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
754-02-105
23/11/2017
Втора сесия
приет
24/11/2017
брой 95/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект за решение за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала