Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (EО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на разпределянето на храна на най - нуждаещите се лица в Съюза — Изложение на мотивите на Съвета - Прието от Съвета на 23 януари 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council with a view to the adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1290/2005 and Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union - Statement of the Council's reasons - Adopted by the Council on 23 January 2012
Дата на документа: 23/01/2012
№ на документ: 18733/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове