Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 5822/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Community - [doc. 18761/11 AGRI 892 26 AGRIFIN 155 CODEC 2476 - COM (2011) 855 final]
Дата на документа: 30/01/2012
№ на документ: 5822/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове