Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на първо четене, приета от Съвета с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско железопътно пространство — Изложение на мотивите на Съвета - Прието от Съвета на 8 март 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area - Adopted by the Council on 8 March 2012
Дата на документа: 09/03/2012
№ на документ: 18581/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове