Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 7515/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No. 428/2009 setting up a Community Regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items
Дата на документа: 12/03/2012
№ на документ: 7515/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове