Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3113-о заседание на Съвета на Европейския съюз — КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство), проведено в Брюксел на 29 и 30 септември 2011 г.
Заглавие на английски: 3113th meeting of the Council of the European Union - (COMPETITIVENESS (Internal Market, Industry, Research and Space)) held in Brussels on 29 and 30 September 2011
Дата на документа: 23/01/2012
№ на документ: 14899/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове