Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 5603/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a consumer programme 2014-2020 (doc. 16795/11 CONSOM 176 MI 561 CADREFIN 127 CODEC 2001 - COM (2011) 707 final)
Дата на документа: 24/01/2012
№ на документ: 5603/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове