Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместен доклад до Европейския парламент и Съвета Специален административен район Хонконг: годишен доклад за 2011 г. - JOIN(2012) 11 final
Заглавие на английски: Joint Report to the European Parliament and the Council - Hong Kong Special Administrative Region: Annual Report 2011 - JOIN(2012) 11 final
Дата на документа: 07/05/2012
№ на документ: 9610/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове