Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия - Приета от Съвета на 10 май 2012 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia – Adopted by the Council on 10 May 2012
Дата на документа: 25/06/2012
№ на документ: 5682/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове