Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3201-во заседание на Съвета на Европейския съюз - (ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ), проведено в Брюксел на 26 и 27 ноември 2012 г.
Заглавие на английски: 3201st meeting of the Council of the European Union - (EDUCATION, YOUTH, CULTURE AND SPORT), held in Brussels on 26 and 27 November 2012
Дата на документа: 21/01/2013
№ на документ: 16872/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове