Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3276-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)) Дата: 2 и 3 декември 2013 г. Час: 10,00 ч., 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА „JUSTUS LIPSIUS“ Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES
Заглавие на английски: 3276th meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space)) - Date: 2 and 3 December 2013 Time: 10.00, 9.30 Venue: COUNCIL JUSTUS LIPSIUS BUILDING Rue de la Loi 175, 1048 BRUSSELS
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: 5244/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове