Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки — Изложение на мотивите на Съвета – Прието от Съвета на 15 ноември 2013 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending certain regulations relating to the common commercial policy as regards the procedures for the adoption of certain measures - Adopted by the Council on 15 November 2013
Дата на документа: 15/11/2013
№ на документ: 13283/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове