Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 16937/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) - [15397/2/11 REV 2 AGRI 680 AGRIFIN 88 AGRIORG 178 CODEC 1657 - COM(2011) 626 final/3; 14477/12 AGRI 638 AGRIFIN 181 AGRIORG 161 CODEC 2275 - COM(2012) 535 final]
Дата на документа: 28/11/2012
№ на документ: 16937/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове