Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 16464/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps – EU Aid Volunteers [doc. 14150/12 COHAFA 116 DEVGEN 251 ACP 180 PROCIV 146 RELEX 861 FIN 691 CODEC 2230 - COM(2012) 514 final]
Дата на документа: 19/11/2012
№ на документ: 16464/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове