Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г.
11/09/2009

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

1. Приема за сведение Доклада за дейността на омбудсмана на Република България за 2008 г., като взема акт от констатациите и препоръките, посочени в доклада.

2. Постоянните комисии на Народното събрание, съобразно своята компетентност, да обсъдят констатациите и препоръките, посочени в доклада по т. 1.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10981