Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
10/12/2009

 


РЕШЕНИЕ

по доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

2. Констатациите от сигнали, отнасящи се до непълноти и слабости в законовата уредба, да бъдат обсъдени и съобразени в хода на изработването на ново изборно законодателство. Това са: действие или бездействие на изпълнителната власт или администрацията; неподготвеност на прилагащите закона; намесата на партии и участници в изборите; неработещи контролни механизми.

3. Копие от доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. да се изпрати до: Централната избирателна комисия, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за запознаване с констатациите и изводите в доклада и предприемане на мерки по компетентност.

4. Копие от доклада на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. да се изпрати на главния прокурор на Република България.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13476