Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.
25/08/2009

 


РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 2 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Определя десетчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2008 г.

2. Избира състав на комисията, както следва:

Председател: Димитър Борисов Главчев – на-

роден представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.

Членове:        Ваня Донева Георгиева – народен

представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;

Мариана Иванова Даракчиеванароден представител от Парламентарната група „Синята коалиция“;

Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от Парламентарната група на партия „АТАКА“;

Дарин Величков Матов – народен представител от Парламентарната група „Ред, законност и справедливост“;

Евгений Василев Узунов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;

Алиосман Ибраим Имамов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи;

Зоя Кънчева Петрова – дипло­миран експерт-счетоводител;

Виолета Петрова Михайлова – дипломиран експерт-счетоводител;

Вержиния Георгиева Гигова-Тодорова – дипломиран експерт-счетоводител.

3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи в Народното събрание до 30 октомври 2009 г. за разглеждане заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2008 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 3 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10800