Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.
26/08/2009

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1.Създава Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

2.Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца и представи доклад.

3.Комисията се състои от 12 народни представители на паритетен принцип от всички парламентарни групи, по двама от всяка парламентарна група.

4.Избира председател, двама заместник-председатели и членове, както следва:

Председател: Явор Божилов Нотев.

Заместник-

председатели:       Тодор Атанасов Димитров и

                              Ваньо Евгениев Шарков.

Членове:                Огнян Димитров Тетимов,

                              Димитър Николов Лазаров,

                              Екатерина Иванова Михайлова,

                              Кристияна Методиева Петрова,

                              Димитър Йорданов Чукарски,

                              Касим Исмаил Дал,

                              Христо Дамянов Бисеров,

                              Любен Андонов Корнезов,

                              Мая Божидарова Манолова.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 2 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10801