Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
01/09/2009
РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:

– за парламентарната група на ПП ГЕРБ - трима;

– за парламентарната група на Коалиция за България - един;

– за парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - един.

2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:

Свилен Николов Крайчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ - ръководител на делегацията,

Стоян Янков Гюзелев от парламентарната група на ПП ГЕРБ - заместник-ръководител,

Димитър Йорданов Атанасов от парламентарната група на ПП ГЕРБ - член,

Пламен Василев Орешарски от парламентарната група на Коалиция за България - член,

Касим Исмаил Дал от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ - член.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 4 септември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10869