Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна на състава на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
11/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Освобождава Алиосман Ибраим Имамов от парламентарната група на Движение за права и свободи като член – основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Избира Юнал Саид Лютфи от парламентарната група на Движение за права и свободи за член – основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2754