Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
25/07/2011

 


РЕШЕНИЕ

за увеличаване и попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Увеличава състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от 22 на 23 народни представители.

2. Избира Касим Исмаил Дал за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9467