Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица
14/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 92, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Подкрепя предприетите действия на правителството за ограничаване на безработицата сред младежите.

2. Правителството на Република България в едномесечен срок да приеме решение относно Националната инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012 – 2013 г., предложена от министъра на труда и социалната политика.

3. Министърът на труда и социалната политика текущо/на шестмесечие да информира Народното събрание за напредъка по изпълнението на Националната инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012 – 2013 г.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3285